Linux komentari

Prateći maillog na serveru naleteh na prilično opskurnu poruku : Command stream end of file while reading line user=korisnik1 host=[10.10.11.12] Pri čemu korisnik ne prima poslate mu mail-ove. Oni se nalaze u mailbox-u, ali ih klijent ne spušta na lokalnu … Continue reading

Squid problemi

Ako Squid proxy server često zaglavljuje sa ovakvom greškom : #service squid status squid dead but pid file exists A u /var/log/messages se vezano za squid javlja gomila ovakvih linija : Squid Parent: child process 123456 exited due to signal … Continue reading

Linux komentari

Veza servera ka storidžu, i na kom OS-u (od onih koje sam ja probala) je to najlakše izvesti… RHEL 4/5/6 – o daaa! Ljubi ga majka, bez ikakvih većih problema 😉 Fedora 14 – brrrr. MultiPath funkcionalnost je pomalo neuhvatljiva…

Tumačenje FTP logova

Operativni sistem je RHEL6U2, i servis vsftpd-2.2.2-6.el6_2. Log se nalazi u /var/log/xferlog Linija iz loga : Tue Jul 17 11:36:11 2012 1 10.10.10.11 32334 /e3aee7625ec6ao9981bd77fdkkkute15_0.dat b _ i r korisnik1 ftp 0 * c Tue Jul 17 11:36:11 2012 – … Continue reading