Year: 2019

RedMine checklist

Ako imate staru verziju RedMine-a (kao ja) i nemate check list plug-in (kao ja), može se napraviti numerisana lista, u kojoj se (kroz editopvanje iste) može obeležiti obaveljeni zadatak. Kako…