Dakle sada gledam i BPMN 2.0 – compliant komercijalna rešenja.
Evo koja sve razmatram :
Bonitalink
ProcessMakerlink
Enterprise Architectlink
Naravno da sva tri programa imaju razne nivoe usluga za razne količine para i osnova plaćanja (Bonita ima i free verziju koja je sasvim dovoljna za neke osnovne stvari).