Month: May 2014

CentOS 6 i štampanje

Ako treba da postavite novi štampač na svom CentOS 6U4/64, trebalo bi da odete u stavku System/Priniting. Lepo i krasno, ali šta ako stavke “Priniting” NEMA pod System? E to…