BackupPC i zabrana root loga kroz mrežu

Dakle BackupPC radi tako što koristi root passwordless ssh kroz mrežu, uz predhodnu razmenu ključeva između BackupPC servera i klijenta za koji se radi bekap.
Ako se primeni povećana sigurnost kroz mrežu (zabrana root login-a kroz mrežu), ovo gore navedeno neće raditi.
Ali postoji način da se to omogući, tako što će se na klijentu dozvoliti root login kroz mrežu, AKO su predhodno razmenjeni ključevi 😉 (dakle root password login kroz mrežu je i dalje zabranjen)
Evo šta treba ubaciti u /etc/ssh/sshd_config fajl :

PermitRootLogin without-password
PermitRootLogin no