Mail problemi, kada se mail povlači sa jednog servera na drugi

Dakle imam server sa koga drugi server povlači poruke (da ZNAM da zvuči komplikovano, ali ima smisla, pošto se sve prosleđuje BlackBerry server, tako da moj glavni mail server nije na meti). I na njemu se u maillog-u javilo sledeće :
ipop3d Command stream end of file while reading line user=korisnik1
ipop3d Command stream end of file while reading line user=korisnik2

I za nikog od tih korisnika više BB server iz UK nije mogao da skine i prosledi poštu na BB telefon. Sve je proradilo tek kada sam anulirala /var/spool/mail/korisnik1 odnosno korisnik2 fajlove (# cp /dev/null /var/spool/mail/korisnik1).
I pretražih ja Internet i silne forume da nađem kako da ovako nešto sprečim, ali nigde ništa pametno po tom pitanju. Uglavnom se kaže da je to posledica nepravilnog prekidanja veze od strane klijenta (u mom slučaju BB server u UK), i to je to.
Još i najpametniji post je ovaj : link.
I ništa o tome kako sve to sprečiti sledeći put.

Praćenje događaja
Ali videh ja da su neke stvari karakteristične za celu priču :
# tail -f /var/log/secure
Apr 2 15:20:04 mail94 xinetd[4153]: START: pop3 pid=29707 from=178.239.84.239
Apr 2 15:20:13 mail94 xinetd[4153]: EXIT: pop3 pid=29707 duration=9(sec)
Ovo vreme konekcije, koje je u ovom primeru 9sec, u slučaju problema je preko 200sec.
Takođe bi bilo dobro kada se tako nešto opet desi pratiti broj i trajanje pop3 konekcija :
# netstat -anop|grep “:110″|grep -v LISTEN
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name Timer
tcp 0 0 10.10.10.94:110 178.239.84.82:37967 TIME_WAIT – timewait (15.37/0/0)