Tag Archives: win share

Pristup WIN 7 deljenom folderu sa CentOS6U6 i OBRNUTO

Početne napomene : Samba je 3.6 verzija, Centos je 6U6, WIN je 7 CentOS—–>WIN Dakle koleginica je podelila folder na svojoj mašini da bih ja odatle nešto prevukla na moju mašinu. Evo kako sa mog CentOS 6 mogu da (privremeno) … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Pristup WIN 7 deljenom folderu sa CentOS6U6 i OBRNUTO