RedMine crtice

Kako postaviti grafik u Wiki : 1. Mora biti slika (jpg, png) 2. Otvori se stranica za edit 3. Upload-uje se slika 4. Na stranici gde hoćete sliku staviti : !{width:700px}ime-slike.png! 5. Dimenzije slike podesite kako hoćete. Na većim ekranima … Continue reading