Tag Archives: Event Logs filter

WIN i specifični filteri za Event Logs

Meni treba da vidim sve događaje koje je log zabeležio, ali za uzak vremenski period od 10 min (+/-5min u odnosu na vreme događaja), a to nema načina da uradim kroz predefinisane stavke, što znači da moram da pišem XML … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on WIN i specifični filteri za Event Logs