Daily Archives: January 24, 2017

Upit ka AD DC serveru sa WIN 7 mašine

1. Komanda “net group” iz CMD-a se može koristiti samo direktno na samom AD serveru 2. Iz komandne linije (koja je OBAVEZNO otvorena kao user pod željenim domenom) pustiti komandu : “C:\Windows\System32\rundll32.exe” dsquery.dll,OpenQueryWindow Koja otvara prozor sa upitima : I … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Upit ka AD DC serveru sa WIN 7 mašine