HTML stranica i autentifikacija pristupa na AD-u

Trebalo bi mi da se mojoj mini-prezentaciji kataloga usluga prilazi uz autentifikaciju (user+pass) sa već postojećim nalozima na AD-u.
Već ranije sam koristila PHP skriptice za povlačenje kontakt podataka za korisnike sa AD-a (moj raniji post), tako da mislim da ću koristiti PHP ponovo i za autentifikaciju.
Pošto se sve dešava u unutrašnjoj (zaštićenoj) mreži, za sada će ići bez enkripcije.
Pošto je u pitanju kombinacija LDAP+PHP, potrebno je instalirati i :
# yum install php-ldap
Dodatno je potrebno omogućiti ldap unutar php-a :
# vi /etc/php.ini
Dodati na kraju fajla :
extension=ldap.so
Restartovati servis :
# service httpd restart
(Ako se ovo ne uradi, javljaće se greška “PHP Fatal error: Call to undefined function ldap_connect()”)
Napomena : greške koje se javljaju prilikom pokretanja PHP skripti idu u /var/www/httpd/error_log
*********
Za ovu autentifikaciju je najzgodnije koristiti dva PHP fajla.
Prvi koji formira HTML stranicu za unos podataka, i drugi koji te podatke obrađuje.