Daily Archives: May 28, 2015

Digitalni potpis i digitalni sertifikat

Digitalni potpis se koristi za potpisivanje e-mail poruka, i njime garantujemo pošiljaoca i integritet poruke. Obično se kao potpis kriptuje samo hash or digest poruke. Digitalni sertifikat se koristi za kriptovanje celih poruka/dokumenata, tako da ih može “otšifrovati” samo osoba … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Digitalni potpis i digitalni sertifikat