Daily Archives: April 16, 2014

Squid proxy i praćenje rada/brzine pristupa – deo 1

Ovo može da se radi na dva načina : 1. Ručno iz komandne linije 2. Korišćenjem SNMP upita kroz mrežu, sa drugog hosta sa koga se vrši monitoring (a na kome može biti MRTG, Zabbix, Nagios, etc) Ručni upit iz … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , | Comments Off on Squid proxy i praćenje rada/brzine pristupa – deo 1