Daily Archives: November 19, 2013

Unix i procesi koji se podižu sa serverom

Startup i shutdown skripte na HP UX serveru imaju 3 dela : 1.Originalna skripta se uvek nalazi u /sbin/init.d 2.Konfiguracioni fajl za skriptu je u /etc/rc.config.d (može, a ne mora da postoji) 3.Symlink fajl za skriptu koji se nalazi pod … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Unix i procesi koji se podižu sa serverom

USB i VM XUbuntu

Ako treba da vaša VM koju ste podigli na vašoj radnoj stanici vidi USB štapić koji je ubocnut u host mašinu, treba uraditi par stvari (primedba : USB ne mogu videti istovremeno i host mašina i VM mašina na njoj) … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on USB i VM XUbuntu