Syslog server

Dakle centralno mesto za sakupljanje svih logova sa npr. servera ili komunikacionih uređaja. Syslog server ide uz svaku Fedoru ili RHEL, i radi sasvim dobro, ali kada je u pitanju iole veća količina podataka, mnogo je bolje koristiti syslog-ng server. … Continue reading

Fedora 14 i VNC server

Dakle, u višljim verzijama Fedore i Red Hat-a nema više VNC servera, sada se zove tiger-vnc, i za Fedoru se spušta ovako : #yum install tigervnc-server Podešavanje konfiguracionog fajla je ovako : # vncserver Prvo startovanje VNC servera You will … Continue reading